LOHUSA ALTINCI İZLEM

Lohusanın doğumu tkip eden 30. - 42. günler arasında yapılır. ( Bu izlem Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilir. )

1. İLETİŞİM

Birinci izlemde belirtilen iletişim basamaklarını uygulanır.

2. LOHUSANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dördüncü izlemdeki “Lohusanın Değerlendirilmesi” basamaklarını uygulanır.

3. MUAYENE/MÜDAHALE

3.1. Dördüncü izlemdeki “Muayene / Müdahale” basamaklarını uygulanır.

3.2. Karın muayenesi yaparak fundal yüksekliğe bakılır. (Fundal yükseklik simphisis pubis hizasında olmalıdır.)

3.3. Gebelik sırasında alınmamışsa muayene sırasında vajinal smear alınmalıdır.

4. LABORATUVAR

4.1. Hemoglobin ölçümü (gerekirse) yapılır.

4.2. Tam idrar tetkiki (gerekirse) yapılır.

4.3. Oral glikoz tolerans testi postpartum 6-12.haftalarda (gestasyonel diyabet öyküsü varsa) yaptırmanın önemi konusunda anne bilgilendirilir.

5. BAKIM VE DANIŞMANLIK

5.1. Dördüncü izlemdeki 5.2 ve 5.3 basamaklarını atlayarak diğer Bakım ve Danışmanlık Basamaklarını uygulanır. Ayrıca 5.16. basamağa ek olarak;

  • Eğer lohusa cinsel ilişkinin yeniden başlaması konusunda anksiyete duyuyorsa bunun nedenlerini tartışılır, gerekiyorsa uzman yardımı almasını önerilir.
  • Cinsel ilişki sırasında rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olmak için su bazlı kayganlaştırıcı kullanılması önerilir.

5.2.Aile planlaması yöntemi ve iki doğum arasının en az iki yıl olması konusunda bilgilendirme yapılır.

5.3. Annenin psikolojik durumunu değerlendirilir.

  • Hikayesinde ruhsal hastalık öyküsü, psikotik bozukluklar (şizofreni, bipolar bozukluk) psikotik depresyon ve intihar riski varsa “Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği” uygulanır. Gereken vakaları sevk edilir.
  • Psikolojik açıdan risk tespit edilmiş ve sevk edilmiş anneyi; “Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği” ile doğum sonu 8. haftada tekrar değerlendirilir.