6., 9. ve 12. AY İZLEMLERİ

 1. Anne ve bebeği karşılanır ve uygun iletişim kurulur
 2. Sorgulanır:
  • Kayıt sisteminde bebeğin varsa eksik bilgileri tamamlanır
  • Emzirmenin nasıl gittiği sorulur
  • Bebeğin aşıları sorgulanır
  • D vitamini kullanma durumu sorgulanır
  • Demir kullanma durumu sorgulanır
 3. Bebek değerlendirilir
 4. Bebeğe tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Baş çevresini ölçülür, bebek tartılır ve boyu ölçülerek bulgular büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Fontanel büyüklükleri kaydedilir (arka fontanel ilk 6-8 haftada kapanır)
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Refleksleri kontrol edilir
  • Bebeğin işitmesi değerlendirilir
  • Bebeğin görmesi değerlendirilir
  • Üreme organları muayene edilir
  • İdrar yolu enfeksiyonu sorgulanır
 5. 9. ay izleminde bebeğin anemisini değerlendirmek amacıyla Hb ve / veya Htc ölçümü yapılır ve sonucu sisteme kaydedilir
 6. Öykü, özgeçmiş ve çocuk - aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulguları değerlendirilirken istismar ve / veya ihmal olasılığını göz ardı edilmez
 7. Daha önceki izlemlerde tespit edilen bir sorun varsa o tekrar değerlendirilir
 8. Bebeğin gelişimi değerlendirilir ve desteklenir.
 9. Aşağıdaki konularda anneye danışmanlık verilir
  • Emzirme, tamamlayıcı beslenme ve beslenme alışkanlığı kazandırma
  • Bebek bakımı
  • Bebekle sağlıklı iletişim
  • Uyku
  • El yıkama
  • Kazalardan korunma
  • Diş sağlığı
  • Aile Planlaması
 10. Bulgular kayıtlara işlenir
 11. Değerlendirme sırasında bebekte bir sorun saptarsa ilgili yönergelere göre hareket edilir, gerektiğinde bebek bir uzmana yönlendirilir
 12. Ailenin soruları yanıtlanır ve verilen önerilerle ilgili varsa broşürler verilir
 13. Kontrol için 3 ay sonraya randevu verilir. 12. ay izleminde bir sonraki randevuyu 6 ay sonraya verilir.