4- 6 YAŞ ÇOCUK İZLEMLERİ

 

Bu dönemde yılda bir kontrol yapılır.

 1.  Anne ve çocuk karşılanır ve uygun iletişim kurulur
 2. Sorulur:
  • Kayıt sisteminde çocuğun eksik bilgilerini tamamlanır
  • Çocuğun aşıları sorgulanır
 3. Çocuğa tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Çocuğun boyu ölçülür, çocuk tartılır, beden kitle indeksi hesaplanır, bulgular büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Çocuğun genel görünümüne bakılır
  • Cildi muayene edilir
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Çocuğun kan basıncı ölçülür
  • Hiperlipidemi riski açısından değerlendirilir
  • Çocuğun işitmesi değerlendirilir, ilköğretim 1. sınıfta işitme taramasının yapılıp yapılmadığını sorgulanır
  • Çocuğun görmesi değerlendirilir ve 3 yaşında görme keskinliği muayenesi yapılmadı ise 4-6 yaş grubunda yapılır
  • İdrar yolu enfeksiyonunu sorgulanır
 4. 5. yaş izleminde çocuğun anemisini değerlendirmek amacıyla Hb ve/veya Htc ölçümü yapılır ve sonucunu sisteme kaydedilir
 5. Öykü, özgeçmiş ve çocuk - aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve / veya ihmal olasılığını göz ardı edilmez
 6. Daha önceki izlemlerde tespit ettiğiniz bir sorun varsa tekrar değerlendirilir
 7. Aşağıdaki konularda anneye ve / veya çocuğa danışmanlık verilir
  • Yaşına uygun olarak beslenme
  • Çocukla sağlıklı iletişim, ailenin çocuğa ad soyad adres bilgilerini öğretmesi, ev işlerinde sorumluluk vermesi
  • Kazalardan korunma, çocuğa trafik eğitimi verilmesi
  • Diş sağlığı
  • Fiziksel aktivite
  • Okul öncesi eğitim
  • Üreme sağlığı
 8. Bulgular kayıtlara işlenir
 9. Değerlendirme sırasında çocukta bir sorun saptanırsa ilgili yönergelere göre hareket edilir, gerektiğinde çocuk bir uzmana yönlendirilir
 10. Ailenin ve çocuğun soruları yanıtlanır ve varsa verilen önerilerle ilgili broşürler verilir
 11. Kontrol için 1 yıl sonraya randevu verilir