10-21 YAŞ ARASI ERGEN/GENÇ İZLEMLERİ

 

Erken ergenlik ( 10-14 yaş ), orta ergenlik ( 15-18 yaş ), geç ergenlik ( 19-21 yaş ) dönemlerinde 1’er kez olmak üzere en az 3 kez izlem yapılır.

Risk durumunda, sevk edilmesi gereken bir durum tespitinde izlem sıklığı ve niteliği arttırılır.

 1. Aileyi ve genç karşılanır ve uygun iletişimi kurulur
 2. Öykü alınır
  • Gence herhangi bir yakınması olup olmadığı sorulur
  • Psikososyal durumun belirlenmesi için HEEADSSS formunu kullanılır
  • Başka yakınmaları var mı irdelenir
 3. Gence tam bir sistemik muayene yapılır
  • Gençten kendisini muayene etmek için izin istenir
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Her aşamada gence yapılan işlem ve bulguları ile ilgili bilgi verilir
  • Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülür, beden kitle indeksi ve ideal ağırlık yüzdesi hesaplanır önceki kayıtlarla karşılaştırılır, varsa boy ve ağırlık sorunları belirlenir
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Gencin kan basıncı ölçülür
  • Hiperlipidemi riski açısından değerlendirilir
  • Genito üriner sistem muayenesinde, gencin fiziksel gelişmişlik düzeyini belirlemek için Tanner evrelemesini kullanılır ( Tanner evrelemesi kartını gence vererek kendisinin hangi evrede gördüğü sorulur ) Gerektiğinde muayenesi yapılır, erken ya da geç puberte açısından değerlendirilir
  • Kas iskelet sistemi muayenesi yapılır
  • Bulgular kaydedilir
 4. En az 3 ana izleme döneminde birer kez tam kan sayımı ile değerlendirme yapılır, gerek görülürse diğer tetkikleri istenir
 5. Aşağıdaki konularda danışmanlık verilir
  • Fiziksel - cinsel büyüme ve gelişme
  • Psikolojik gelişme
  • Sosyal gelişme
  • Kişisel Hijyen
  • Beslenme
  • Fizik Aktivite
  • Üreme Sağlığı
  • Sigara, alkol, madde kullanımı
  • Kaza ve yaralanma
  • Şiddet davranışları
 6. Ulusal aşı programına göre aşıları kontrol edilir eksik aşıları tamamlanır, aşı yan etkileri hakkında bilgilendirme yapılır
 7. Değerlendirme sırasında belirlenen sağlık sorunları için “Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin: Ergen Sağlığına ve Sorunlarına Yaklaşım Cep Kitabı”nda yer alan yönergeler kullanılır, gerektiğinde bir uzmana yönlendirilir
 8. Daha önceki izlemlerde tespit etdilen bir sorun varsa o tekrar değerlendirilir
 9. Bulgular ve öneriler gence özetlenir. Gençle aileye hangi konularda bilgi verileceği üzerinde anlaştıktan sonra aile içeri çağırılarak onlara da bulgularla ilgili bilgi verilir ve öneriler sıralanır
 10. Gencin soruları yanıtlanır ve varsa verilen önerilerle ilgili broşürler verilir
 11. Kontrol için randevu tarihi belirlenir