GEBELİKTE RİSK DEĞERLENDİRME

A-Tıbbi Öykü

 1. Kardiyovasküler Hastalıklar
 2. Jinekolojik Hastalıklar: Pelvik Kitle, Myom, Uterin Malformasyon vb.
 3. Diabete s Mellitus
 4. Diğer Endokrin Hastalıklar: Hipotroidi, Hipertroidi, Guatr, Hiperlipidemi vb.
 5. Epilepsi
 6. Diğer Serebrovasküler ve Nörolojik Hastalıklar: Anevrizma, Fistül vb.
 7. Psikiyatrik Hastalıklar: Depresyon vb.
 8. Kronik Hipertansiyon
 9. Solunum Sistemi Hastalıkları: Astım, KOAH vb.
 10. Renal Hastalıklar: Pyelonefrit, Nefrotik Sendrom, Kronik Böbrek Yetmezliği vb.
 11. Hematolojik Hastalıklar: Orak Hücreli Anemi, Talasemi, Koagülasyon Bozukluğu vb.
 12. Enfeksiyon Hastalıkları: Tüberküloz, Sıtma, HBV, HCV, HİV, vb.
 13. Romatolojik Hastalıklar: Sistemik Lupus Eritematozus vb.
 14. Venöz Tromboemboli
 15. Neoplazmlar
 16. Kalıtsal Hastalıklar: Konjenital Hastalıklar, Kas Hastalıklar, Metabolik Hastalıklar vb.
 17. Ortopedik bozukluk : DKÇ, Skolyoz vb.
 18. Akraba Evliliği
 19. İlaç Kullanımı ve Zararlı Madde Bağımlılığı: Sigara, Alkol vb.
 20. Düşük Sosyoekonomik Durum

B-Obstetrik Öykü

 1. Geçirilmiş Uterin Cerrahi: Sezaryen, Myomektomi, Metroplasti, Septum Rezeksiyonu vb.
 2. Pelvik Kitle, Myom, Uterin Malformasyon
 3. Tekrarlayan Düşük: 3 ve üzeri
 4. Düşük Doğum Ağırlığı 2500gr. Altı Öyküsü
 5. Makrozomik Bebek 4000gr.↑ Öyküsü
 6. Ölü Doğum, Yeni Doğan Ölümü
 7. Eklampsi-Preeklampsi Öyküsü
 8. Erken Doğum Öyküsü,
 9. Postterm Doğum Öyküsü
 10. Anomalili Bebek Öyküsü
 11. Gestasyonel Diabetes Mellitus Öyküsü
 12. Venöz Tromboemboli Öyküsü
 13. Ektopik Gebelik Öyküsü
 14. RH/rh Uygunsuzluğu
 15. Antepartum ve Postpartum kanama Öyküsü
 16. Zor ve Müdahaleli Doğum Öyküsü
 17. Plasenta Previa , Plasenta Dekolmanı Öyküsü

C- Mevcut Gebeliğin Değerlendirilmesi

 1. 18 Yaş Altı
 2. 35 Yaş Üstü
 3. RH/rh Uygunsuzluğu
 4. Çoğul Gebelik
 5. İki Yıldan Sık Gebelik
 6. Sigara , Alkol Kullanımı
 7. Grandmultiparite: 5 ve üzeri doğum
 8. Gestasyonel Diyabet
 9. Plasenta Previa
 10. Venöz Tromboemboli
 11. Varis
 12. Polihidramnios-Oligohidramnios
 13. Anomalili Fetüs
 14. Servikal Yetmezlik
 15. Vajinal Kanama
 16. Preeklampsi - Eklampsi
 17. Gebelikte Cerrahi Müdahale Geçirilmesi: Appendektomi vb.
 18. Yatış Gerektiren Hiperemezis Gravidarum
 19. Preterm Eylem
 20. Gebelikte Travma Geçirilmesi
 21. Şiddetli Enfeksiyon
 22. Ciddi Anemi
 23. Preterm Erken Membran Rüptürü (EMR)
 24. Vücut Kitle İndeksi >30kg/m2
 25. Vücut Kitle İndeksi <18kg/m2
 26. İnfertilite Sonrası Gebelik
 27. Anormal PAP Smear
 28. Sistit
 29. İntrauterin Gelişme Geriliği
 30. Gestasyonel haftası ile uterus büyüklüğünün uygunsuzluğu (± 4 cm fark)
 31. 10-12. haftalardan itibaren el doppleri, 16-20.haftalardan itibaren fetal steteskop ile fetal kalp seslerinin duyulmaması. 20. haftadan sonra gebenin fetus hareketlerini hissetmemesiC- Mevcut Gebeliğin Değerlendirilmesi
 32. Pelvik Kitle, Myom, Uterin Malformasyon

Eğer risk değerlendirme kriterlerinden birine bile “evet” cevabı verilir ise, mutlaka Kadın Doğum Uzmanı bulunan bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Uzman hekimin değerlendirmesi sonucu önerisi doğrultusunda izlemler, birinci veya ikinci basamakta devam ettirilir. Gebenin izlemi birinci ve ikinci basamağın koordineli çalışması ile sürdürülür, gerekirse izlem sayısı arttırılır.