LOHUSA BEŞİNCİ İZLEM

Lohusanın doğumunu takip eden 13. - 17. günler arasında yapılır. ( Bu izlem Aile Sağlığı Merkezinde yapılır. )

1. İLETİŞİM

Birinci izlemde belirtilen iletişim basamakları uygulanır.

2. LOHUSANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dördüncü izlemdeki ”Lohusanın Değerlendirilmesi” basamakları uygulanır.

3. MUAYENE/MÜDAHALE

3.1.Dördüncü izlemdeki “Muayene/Müdahale” basamakları uygulanır.

3.2.Karın muayenesi yaparak fundal yüksekliğe bakılır. (Fundal yükseklik simphisis pubis hizasında olmalıdır.)

4. LABORATUVAR

4.1. Hemoglobin ölçümü (gerekirse) yapılır

4.2. Tam idrar tahlili (gerekirse) yapılır

5. BAKIM VE DANIŞMANLIK

5.1. Dördüncü izlemdeki 5.2 ve 5.3 basamaklarını atlayarak diğer Bakım ve Danışmanlık Basamakları uygulanır.

5.2. Bir sonraki izleme eşi ile birlikte gelmesi söyleylenir.