7-9 YAŞ ARASI ÇOCUK İZLEMLERİ

 

Bu dönemde yılda bir kontrol yapılır.

 1. Anne ve çocuk karşılanır ve uygun iletişim kurulur
 2. Sorulur:
  • Kayıt sisteminde çocuğun eksik bilgileri tamamlanır
  • Çocuğun aşıları sorgulanır
  • Çocuk anemi yönünden değerlendirilir
 3. Çocuğa tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Çocuğun boyunu ölçülür, çocuk tartılır bulgular büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Çocuğun genel görünümüne baklır
  • Cildi muayene edilir
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Çocuğun kan basıncını ölçülür
  • Hiperlipidemi riski açısından değerlendirilir
  • Çocuğun işitmesini değerlendirin, ilköğretim 1. sınıfta işitme taramasının yapılıp yapılmadığı sorgulanır
  • Çocuğun görmesini değerlendirilir
  • İdrar yolu enfeksiyonunu sorgulanır
  • Kas-iskelet sistemi muayenesi yapılır
 4. Öykü, özgeçmiş ve çocuk - aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve/veya ihmal olasılığını göz ardı edilmez
 5. Daha önceki izlemlerde tespit ettiğiniz bir sorun varsa o tekrar değerlendirilir
 6. Aşağıdaki konularda anneye ve/veya çocuğa danışmanlık verilir
  • Yaşına uygun olarak beslenme
  • Çocukla sağlıklı iletişim
  • Kazalardan korunma
  • Diş sağlığı
  • Fiziksel aktivite
  • Üreme sağlığı
 7. Bulgular kayıtla işlenir
 8. Değerlendirme sırasında çocukta bir sorun saptanırsa ilgili yönergelere göre hareket edilir, gerektiğinde çocuk bir uzmana yönlendirilir
 9. Ailenin ve çocuğun sorularını yanıtlanır ve varsa verilen önerilerle ilgili broşürler verilir
 10. Kontrol için 1 yıl sonraya randevu verilir