GEBELİK ÜÇÜNCÜ İZLEM

1. İLETİŞİM

 • Birinci izlemdeki iletişim basamakları uygulanır.

2. ÖYKÜ ALMA

 • Birinci izlemde kayıt edilen Kişisel Bilgileri, Soy Geçmişi, Alışkanlıkları, Tıbbi, Obstetrik ve Mevcut Gebelik Öyküsü gözden geçirilir.

2.1 Mevcut gebelik öyküsü alınır.

 • Alışkanlıkları yeniden sorgulanır. (sigara, alkol, madde bağımlılığı)
 • İkinci izlemden bu yana gelişen gebelik yakınmaları sorgulanır. (Bacaklarda kramp gibi)
 • İkinci izlemden bu yana gelişen gebelikte tehlike işaretlerinin varlığı sorgulanır.
 • Demir alımı ile ilgili yakınmasının olup olmadığı sorgulanır.
 • Demir dışında ilaç alımının varlığı sorgulanır, varsa kayıt edilir.

3. FİZİK MUAYENE

 • Birinci izlemde yapılan fizik muayene tekrar uygulanır. Ayrıca:
 • Yaygın ödem kontrolü yapılır. (Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.)
 • Meme muayenesi yapılır.

4. LABORATUVAR TESTLERİ

4.1 İdrar tahlili

 • Birinci izlemde yapılan idrar tahlili tekrar yapılır.

4.2 Kan tetkiki

 • Önceki izlemlerde yapılan kan tetkiklerinin sonuçlarını gözden geçirilir. Bakılabiliyorsa ferritin ile birlikte hemoglobin, bakılamıyorsa hemoglobin bakılır.

4.3 Diğer muayene ve testler

 • Önceki izlemlerde yapılan diğer muayene ve testlerin sonuçları gözden geçirilir.

5. GEBEYE VERİLECEK İLAÇ DESTEĞİ, BAĞIŞIKLAMA VE TEDAVİLER

 • Birinci izlemdeki gebeye verilecek olan ilaç desteği, bağışıklama ve tedaviler bölümü gözden geçirilir.
 • Birinci izlemde önerilen gebelere demir ve D vitamini desteği başlanmamışsa, tetanoz bağışıklaması gerekiyorsa yapılır.

6. BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK

 • Birinci izlemde bilgilendirme ve danışmanlık başlığı altında yer alan konularla ilgili danışmanlık yapılır. Ayrıca, aşağıdaki konular ile ilgili de danışmanlık verilir.
  • Fetus hareketlerinin hissedilememesi
  • Hızlı kilo alımı
  • Doğum eylemi ve doğum
  • Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
  • Anne sütü ve emzirme
  • Postpartum aile planlaması danışmanlığı

7. SEVK EDİLECEK DURUMLAR

 • Birinci izlemde sevk edecek durumlar başlığı altında yer alan konuları tekrar gözden geçirilir, bu izlemde sevk gerektiren durum söz konusu ise prosedüre uygun olarak gebenin sevki sağlanır.

8. YAPILAN İZLEMİN KAYIT ALTINA ALINMASI

 • Gebeye yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır
 • Sağlık kuruluşunun telefon numarası, izlem yapan kişinin adı-soyadı ve bir sonraki izlem tarihinin yazıldığı randevu kartı verilir.