GEBELİK DÖRDÜNCÜ İZLEM

Gebeliğin 36-38. haftaları arasında yapılır ve izlem için 20 dakika zaman ayırılır.

1. İLETİŞİM

 • Birinci izlemdeki iletişim basmakları uygulanır.

2.ÖYKÜ ALMA

 • Birinci izlemde kayıt edilen Kişisel Bilgileri, Soy Geçmişi, Alişkanlıkları, Tıbbi, Obstetrik ve Mevcut Gebelik Öyküsünü gözden geçirilir.

2.1 Mevcut gebelik öyküsünü alılır.

 • Alışkanlıkları yeniden sorgulanır. (sigara, alkol, madde bağımlılığı)
 • Üçüncü izlemden bu yana gelişen gebelik yakınmaları sorgulanır. (Bacaklarda kramp gibi)
 • Üçüncü izlemden bu yana gelişen gebelikte tehlike işaretlerinin varlığı sorgulanır.
 • Demir alımı ile ilgili yakınmasının olup olmadığı sorgulanır.
 • Demir dışında ilaç alımının varlığı sorgulanır, varsa kayıt edilir.

3. FİZİK MUAYENE

 • Birinci izlemde yapılan fizik muayenesi tekrar uygulanır. Ayrıca;
 • Yaygın ödem kontrolü yapılır. (Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.)
 • Meme muayenesi yapılır.
 • Obstetrik değerlendirme amaçlı vajinal muayene yapılır (pelvik yapı, serviks, prezente olan kısım)

4. LABORATUVAR TESTLERİ

4.1 İdrar tahlili

 • Birinci izlemde yapılan idrar tahlili tekrar yapılır.

4.2 Kan tetkiki

 • Önceki izlemlerde yapılan kan tetkiklerinin sonuçları gözden geçirilir. Bakılabiliyorsa ferritin ile birlikte hemoglobin, bakılamıyorsa hemoglobin bakılır.

4.3 Diğer muayene ve testler

 • Önceki izlemlerde yapılan diğer muayene ve testlerin sonuçlarını gözden geçirilir.

5. GEBEYE VERİLECEK İLAÇ DESTEĞİ, BAĞIŞIKLAMA VE TEDAVİLER

 • Birinci izlemdeki gebeye verilecek olan ilaç desteği, bağışıklama ve tedaviler bölümünü gözden geçirilir.
 • Birinci izlemde önerilen gebelere demir ve D vitamini desteği başlanmamışsa, tetanoz bağışıklaması gerekiyorsa

6. BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK

 • Birinci izlemde bilgilendirme ve danışmanlık başlığı altında yer alan konularla ilgili danışmanlık yapılır. Ayrıca, aşağıdaki konular ile ilgili de danışmanlık verilir.
 • Fetus hareketlerinin hissedilememesi
  • Hızlı kilo alımı
  • Doğum eylemi ve doğum
  • Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
  • Anne sütü ve emzirme
  • Postpartum aile planlaması danışmanlığı

7. SEVK EDİLECEK DURUMLAR

 • Birinci izlemde sevk edecek durumlar başlığı altında yer alan konuları tekrar gözden geçirilir, bu izlemde sevk gerektiren durum söz konusu ise prosedure uygun gebenin sevki sağlanır. Ayrıca, prezantasyon anomalisi şüphesi durumunda da sevki gerçekleştirilir.

8. YAPILAN İZLEMİN KAYIT ALTINA ALINMASI

 • Gebeye yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.
 • Sağlık kuruluşunun telefon numarası, izlem yapan kişinin adı-soyadı ve bir sonraki izlem tarihinin yazıldığı randevu kartı verilir.