15. - 41. GÜN ve 2. AY İZLEMLERİ

 1. Anneyi ve bebeği karşılanır ve uygun iletişimi kurulur
 2. Sorgulanır:
  • Kayıt sisteminde bebeğin eksik bilgileri varsa tamamlanır
  • Aşırı ağlama açısından bebek değerlendirilir
  • Bebeğin aşıları sorgulanır
  • Yenidoğan taramaları sorgulanır
  • D vitamini kullanma durumunu sorgulanır
 3. Bebeğin yaşına göre değerlendirilmesi yapılır
 4. Bebeğe tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Baş çevresini ölçülür, bebek tartılır ve boyu ölçülerek bulgular büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Fontonel büyüklükleri kaydedilir (arka fontanel ilk 6-8 haftada kapanır)
  • Bebeğin genel görünümüne bakılır
   • - Hareketli mi?
   • - Canlı bir sesle ağlıyor mu?
   • Yanıtınız hayır ise bebekte ciddi bir hastalık varlığını gösterir. Enfeksiyon ve hipoglisemi başta olmak üzere nörolojik ve metabolik diğer nedenlerin araştırılması için sevk edilir
  • Doğuştan bir anomalisi var mı, değerlendirilir
  • Cilt muayene edilir. Term bebeklerde 2 hafta, preterm bebeklerde 3 haftayı geçtiği halde bebek halen sarı görünüyorsa uzamış sarılık araştırması için uzmana yönlendirilir
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Refleksler kontrol edilir
  • Bebeğin işitmesini değerlendirilir
  • Bebeğin görmesini değerlendirilir
  • Üreme organlarını muayene edilir
  • İdrar yolu enfeksiyonu sorgulanır
 5. 41.gün izleminde GKD taramasını yapılır
 6. Öykü, özgeçmiş ve çocuk - aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve / veya ihmal olasılığını göz ardı edilmez
 7. Daha önceki izlemlerde tespit edilen bir sorun varsa tekrar değerlendirilir
 8. Bebeğin gelişimi değerlendirilir ve desteklenir.
 9. Bebek prematüre ya da düşük doğum ağırlıklı ise ve daha önce başlanmamışsa uygun yönergeleri kullanarak bebeğe profilaktik demir başlanır
 10. Aşağıdaki konularda anneye danışmanlık verilir
  • Emzirme
  • Bebek bakımı
  • Bebekle sağlıklı iletişim
  • Uyku
  • El yıkama
  • Kazalardan korunma
  • Aile Planlaması
 11. Bulgular kayıtlara işlenir
 12. Değerlendirmesi sırasında bebekte bir sorun saptanırsa gerektiğinde bebek bir uzmana yönlendirilir
 13. Ailenin soruları yanıtlanır ve verilen önerilerle ilgili varsa broşür verilir
 14. Kontrol için randevu tarihi belirlenir (15 günlük bebek 41. gün, 41 günlük bebek 2. ay, 2 aylık bebek 3. ay izlemi için çağrılacaktır)