HEPATİT B RİSK GRUPLARI VE AŞI UYGULAMALARI

Hepatit B aşı uygulamaları 1998 yılında başlamış olup 2005-2009 yılları arasında ilk ve orta öğrenime devam eden çocuklara yakalama aşısı uygulanmış ve pratik olarak 1991 ve sonrasında doğan çocukların primer aşılaması tamamlanmıştır. Bu nedenle toplumda bebeklik (çocukluk dönemi aşı takvimine göre ) veya okul dönemi aşılaması (catch-up aşılama) kapsamında, risk nedeniyle veya kendi talep etmesi nedeniyle toplumun bir kısmının Hepatit B aşılaması mevcuttur. Ancak, yaştan bağımsız aşısız bir kişi Hepatit B aşı uygulaması istiyorsa;

 • Risk grubu değilse; 0,1,6 şeması ile aşılanmalıdır. Sağlıklı çocuk ve erişkinlerde 3 doz hepatit B (0, 1 ve 6. ay) aşılaması sonrası rutin olarak antikor düzeyine bakılmasına ve ek doz aşı uygulamasına gerek yoktur.
 • Risk grubu ise; erken tanı ve tedavi sağlanabilmesi için aşılama öncesi seroloji bakılması (HBsAg, anti-HBs ve anti-HBc total) önerilir. HBsAg (+) ve/veya izole anti-HBc (+) ise enfeksiyon/gastroenteroloji hastalıkları uzmanına yönlendirilmeli, HBsAg ve anti-HBs (-) saptanan kişilere ise 0,1,6 şeması ile aşı uygulanmalıdır. Son aşıdan en erken 4 hafta tercihen 8 hafta sonra anti-HBs değerlendirilerek anti-HBs (-) saptanan kişilere ikinci kez 0,1,6 şeması ile tekrar aşı uygulanmalıdır. İkinci serinin son aşısından 4-8 hafta sonrasında yapılan tetkikte anti-HBs (-) saptanan kişiler Hep-B aşısına yanıtsız kabul edilmelidir. Bu kişiler HBV enfeksiyonu açısından değerlendirilmeli, riskli temas sonrasında profilakside HBIG uygulanmalı ve sağlık eğitimi verilmelidir.

Genel Kurallar:

 • Kural olarak Hep-B’nin birinci ve ikinci dozu arasında en az 1 ay, ikinci ve üçüncü dozu arasında en az 2 ay ve bir ila üçüncü dozu arasında en az 4 ay olmalıdır. Anti-HBs (+) değeri (serum bağışıklık düzeyi) 10 mlU/ml ‘dir . Serum anti-HBs değeri ≥ 10 mlU/ml sahip kişilere; immun baskılanma, kemoterapi alma, kronik böbrek yetmezliği/diyaliz programında olma durumları dışında ek doz aşı uygulanması önerilmez. Hemodiyaliz hastalarında yıllık, diğerlerinde ise risk devam ediyorsa anti-HBs değerlerine bakılır ve anti-HBs değerleri <10 mIU altında saptanırsa ek doz aşı yapılır.
 • Sağlıklı çocuk ve erişkinlerde (risk grubunda yer almıyorlarsa) 3 doz hepatit B (0, 1 ve 6. ay) aşılaması sonrası rutin olarak antikor düzeyine bakılması gerekli değildir.
 • Hep-B aşısına yanıtsız kişiler HBV enfeksiyonu açısından değerlendirilmeli, riskli temas sonrasında profilakside HBIG uygulanmalı ve sağlık eğitimi verilmelidir.
 • Hepatit B aşısı için kesin kontrendikasyon:
  • Hepatit B aşısının daha önceki uygulamasında anafilaksi hikâyesi varlığı,
  • Aşı içeriklerinden herhangi birine ( maya vs.) karşı anafilaksi hikâyesi varlığıdır.

Hepatit B Risk Grupları (BDK Kararlarına Göre):

 • Hemodiyaliz hastaları
 • Solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları,
 • Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler,
 • Madde bağımlıları,
 • Hep-B taşıyıcılarının aile içi temaslılardan aşısız olanlar
 • Çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler,
 • Eşcinsel/biseksüel erkekler,
 • Hep-B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler,
 • Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar
 • Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler
 • Piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler,
 • Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler,
 • Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler,
 • Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar)
 • Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler,
 • Düzensiz göçmenlere hizmet veren (DG) Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) çalışan ve/veya düzensiz göçmenlerle doğrudan temas halinde bulunan personel
 • Sağlık çalışanları (tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, hemşire/ebelik eğitimi veren okullar, sağlık meslek yüksekokulları vb. öğrencileri, hasta ve hasta çıkartıları ile teması bulunan tüm sağlık çalışanları (askeri sağlık personeli dâhil), sağlık kurumlarında çalışan temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve acil sağlık araçlarında görev yapan personel dâhil diğer çalışanlar için gereklidir.)
 • Tıbbi atık yönetiminde çalışan kişiler,
 • Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı uygulanmasını uygun bulduğu kişilere sağlık kuruluşlarında aşı uygulaması yapılmalıdır.

 Yaştan bağımsız olarak daha önce hiç Hepatit B aşısı uygulanmamış ve aşılanma isteği olan kişilerde bağışıklama ve uygulamaya yönelik akış şeması aşağıda sunulmuştur.