3. – 4. AY İZLEMLERİ

 1. Anne ve bebeği karşılanır ve uygun iletişimi kurulur
 2. Sorgulanır:
  • Kayıt sisteminde bebeğin varsa eksik bilgileri tamamlanır
  • Emzirmenin nasıl gittiği sorulur
  • Aşırı ağlama açısından bebek değerlendirilir
  • Bebeğin aşıları sorgulanır
  • D vitamini kullanma durumu sorgulanır
  • GKD taraması sorgulanır
 3. Bebek değerlendirilir
 4. Bebeğe tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce eller yıkanır
  • Baş çevresi ölçülür, bebek tartılır ve boyu ölçülerek bulguları büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Fontanel büyüklükleri kaydedilir (arka fontanel ilk 6-8 haftada kapanır)
  • Bebeğin genel görünümüne baklır
   • Hareketli mi?
   • Canlı bir sesle ağlıyor mu?
   • Yanıtınız hayır ise bebekte ciddi bir hastalık varlığını gösterir. Enfeksiyon ve hipoglisemi başta olmak üzere nörolojik ve metabolik diğer nedenlerin araştırılması için sevk edilir
  • Cilt muayene edilir
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızları palpe edilir
  • Reflekslerini kontrol edilir
  • Bebeğin işitmesini değerlendirilir
  • Bebeğin görmesini değerlendirilir
  • Üreme organlarını muayene edilir
  • İdrar yolu enfeksiyonunu sorgulanır
 5. Öykü, özgeçmiş ve çocuk - aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve / veya ihmal olasılığı göz ardı edilmez
 6. Daha önceki izlemlerde tespit ettiğiniz bir sorun varsa o tekrar değerlendirilir
 7. Bebeğin gelişimi kullanarak değerlendirilir ve desteklenir.
 8. Bebeği anemi yönünden değerlendirilir
  • Anemisi varsa uygun tedavi dozunda demir başlanır
  • Anemisi yoksa 4. aydan itibaren uygun proflaktik dozda ücretsiz demir damlası verilir
 9. Aşağıdaki konularda anneye danışmanlık verilir:
  • Emzirme
  • Bebek bakımı
  • Bebekle sağlıklı iletişim
  • Uyku
  • El yıkama
  • Kazalardan korunma
  • Diş sağlığı
  • Aile Planlaması
 10. Bulgular kayıtlara işlenir
 11. Değerlendirmeniz sırasında bebekte bir sorun saptanırsa gerektiğinde bebek bir uzmana yönlendirilir
 12. Ailenin soruları yanıtlanır ve verilen önerilerle ilgili varsa broşürler verilir
 13. Kontrol için randevu tarihi belirlenir (3 aylık bebek 4 Aylık olduğunda, 4 aylık olan bebek 6 aylık olduğunda kontrole çağrılacaktır)