13 -36 AY ARASI ÇOCUK İZLEMLERİ

Bu dönemde 6 ayda bir kontrol yapılır.

 1. Anne ve çocuğu karşılanır ve uygun iletişimi kurulur
 2. Sorgulanır:
  • Kayıt sisteminde çocuğun eksik bilgileri varsa tamamlanır
  • Emzirmenin nasıl gittiği sorulur
  • Çocuğun aşıları sorgulanır
  • Çocuk anemi yönünden değerlendirilir
 3. Çocuk değerlendirilir
 4. Çocuğa tam bir sistemik muayene yapılır
  • Muayene başlamadan önce elleri yıkanır
  • Baş çevresi ve boyu ölçülür, çocuk tartılır bulgular büyüme eğrilerine işaretlenir
  • Fontanel büyüklükleri kayıt edilir (ön fontanel 18 aya kadar kapanabilir)
  • Çocuğun genel görünümüne bakılır
  • Cilt muayene edilir
  • Baş ve boyun muayenesi yapılır
  • Solunumu ve kalbi değerlendirilir, arteriyal femoral nabızlar palpe edilir
  • 3 yaşında çocuğun kan basıncı ölçülür
  • 2 yaş ve üzerindeki çocukları hiperlipidemi riski açısından değerlendirilir
  • Çocuğun işitmesi değerlendirilir
  • Çocuğun görmesini değerlendirilir 3 yaşında görme keskinliği muayenesi yapılır (Görme keskinliğinde azalma ya da iki göz arasında fark saptanan çocuklar değerlendirilmek üzere sevk edilir)
  • Üreme organları muayene edilir
  • İdrar yolu enfeksiyonu sorgulanır
  • Çocuğun yürümesi gelişimsel kalça displazisi açısından değerlendirilir
 5. Öykü, özgeçmiş ve çocuk-aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edilir. Fizik muayene bulguları değerlendirilirken istismar ve / veya ihmal olasılığını göz ardı edilmez
 6. Daha önceki izlemlerde tespit edilen bir sorun varsa o tekrar değerlendirilir
 7. Çocuğun gelişimi değerlendirilir ve desteklenir
 8. Aşağıdaki konularda anneye danışmanlık verilir
  • Emzirme (en az 2 yaşa dek)
  • Yaşına uygun olarak beslenme
  • Çocukla sağlıklı iletişim
  • Tuvalet eğitimi
  • Önemli hastalık bulguları
  • Fizik aktivite
  • Kazalardan korunma
  • Diş sağlığı
  • Üreme sağlığı
 9. Bulgular kayıtlara işlenir
 10. Değerlendirme sırasında çocukta bir sorun saptanırsa ilgili yönergelere göre hareket edilir, gerektiğinde çocuk bir uzmana yönlendirilir
 11. Ailenin soruları yanıtlanır ve verilen önerilerle ilgili varsa broşürler verilir
 12. Kontrol için 6 ay sonraya randevu verilir