GEBELİK İKİNCİ İZLEM

Gebeliğin 18-24. haftaları arasında yapılır ve izlem için 20 dakika zaman ayırılır.

1. İLETİŞİM

 • Birinci izlemdeki iletişim basamakları uygulanır.

2. ÖYKÜ ALMA

 • Birinci izlemde kayıt edilen Kişisel Bilgileri, Soy Geçmişi, Alişkanlıkları, Tıbbi, Obstetrik ve Mevcut Gebelik Öyküsü gözden geçirilir.

2.1 Mevcut gebelik öyküsünü alılır.

 • Alışkanlıkları yeniden sorgulanır. (sigara, alkol, madde bağımlılığı vb.)
 • Birinci izlemden bu yana gelişen gebelik yakınmalarını sorgulanır. (Bacaklarda kramp vb.)
 • Birinci izlemden bu yana gelişen gebelikte tehlike işaretlerinin varlığını sorgulanır.
 • Demir alımı ile ilgili yakınmasının olup olmadığını sorgulanır.
 • Demir dışında ilaç alımının varlığını sorgulanır, varsa kayıt edilir.

3. FİZİK MUAYENE

 • Birinci izlemde yapılan fizik muayene tekrar uygulanır.

4.LABORATUVAR TESTLERİ

4.1 İdrar tahlili

 • Birinci izlemde yapılan idrar tahlili tekrar yapılır.

4.2 Kan tetkiki

 • Birinci izlemde yapılan kan tetkiklerinin sonuçlarını gözden geçirilir. Bakılabiliyorsa ferritin ile birlikte hemoglobin, bakılamıyorsa hemoglobin bakılır.

4.3 Diğer muayene ve testler

 • Birinci izlemde yapılan diğer muayene ve testlerin sonuçları gözden geçirilir.
 • Gebeliğin 24-28. haftaları arasında glukoz tarama testinin yapılması sağlanır.
 • Obstetrik ultrasonografi yapılması sağlanır (fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir).

5. GEBEYE VERİLECEK İLAÇ DESTEĞİ, BAĞIŞIKLAMA VE TEDAVİLER

 • Birinci izlemde önerilen gebelere demir ve D vitamini desteği başlanmamışsa, tetanoz bağışıklaması gerekiyorsa

6. BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK

 • Birinci izlemde bilgilendirme ve danışmanlık başlığı altında yer alan konularla ilgili danışmanlık yapılır. Ayrıca, aşağıdaki konular ile ilgili de danışmanlık verilir.
  • Fetus hareketlerinin hissedilememesi
  • Hızlı kilo alımı

7. SEVK EDİLECEK DURUMLAR

 • Birinci izlemde sevk edecek durumlar başlığı altında yer alan konuları tekrar gözden geçirilir, bu izlemde sevk gerektiren durum söz konusu ise prosedure uygun gebenin sevki sağlanır.

8. YAPILAN İZLEMİN KAYIT ALTINA ALINMASI

 • Gebeye yapılan tüm işlemler kayıt altına alılır
 • Sağlık kuruluşunun telefon numarası, izlem yapan kişinin adı-soyadı ve bir sonraki izlem tarihinin yazıldığı randevu kartı verilir.