Obezite ve Gebelik

Yayınlayan Sağlık Bakanlığı
Kategori Obezite
Açıklama Obezite, vücutta fazla miktarda yağ dokusunun birikmesi veya vücut ağırlığında boy uzunluğu ile ilişkili standardın üzerindeki artışla tanımlanmaktadır.Son 20 yılda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyoekonomik durumun ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte obezite görülme oranlarında artış görülmüştür. Obezite görülme durumu çevresel faktörler, sosyoekonomik koşullar ve genetik özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, düşük sosyoekonomik düzeydeki kadınlarda 2 kat daha fazla görülmektedir. Obezitenin ka- dınlarda daha sıklıkla görülmesinin nedenlerinin başında gebelik öncesi ve gebelik döneminde kazanılan ağırlık fazlalığı gelmektedir.
Basım Tarihi 2012-01-01
ISBN 978-975-590-245-6
Link Kitabı İndir