Yaşlıda Şişmanlık

Yayınlayan Sağlık Bakanlığı
Kategori Obezite
Açıklama Yaşlılarda şişmanlık; miyokardiyal enfarktüs, felç, hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoartrit ve bazı kanser türleri için risk faktörüdür. Yaşlanmaya bağlı olarak vücut bileşimi ve yağ dağılımındaki değişikliklerin bilinmesi; yaşlılarda şişmanlık, morbidite ve mortalite arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Tüm yaş gruplarında olduğu gibi yaşlılarda da şişmanlık, harcanandan fazla enerji tüketilmesi sonucunda oluşmaktadır. Yaşlıların çok az bir kısmında şişmanlığın nedeni, endokrin bozukluklar (hipotroidizm), Cushing sendromu, ventromediyal hipotalamustaki tümörler veya ilaç kullanımına ( steroidler vb. ) bağlıdır. Bu nedenle yaşlıda ideal vücut ağırlığını korumaya yönelik ve şişmanlığı önleyici, beslenme plan ve programlarının kişiye özel olarak yapılması önem taşı maktadır.
Basım Tarihi 2012-01-01
ISBN 978-975-590-245-6
Link Kitabı İndir