Risk Grubu Suçiçeği Aşısı Uygulama Şeması

RİSK GRUBU SUÇİÇEĞİ AŞISI UYGULAMA ŞEMASI

 

Risk Grubu

 

Yaş

Uygulama Şeması

Daha önce aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş akut lenfoblastik lösemi hastalarına 1 yıllık remisyon sağlandıktan ve kemoterapi kesildikten en az 3 ay sonra

< 13 yaş

Tek doz

13 yaş

Bir ay arayla 2 doz

Aşılanma durumuna bakılmaksızın hematopoetik kök hücre alıcısı olan bireyler (Kök hücre naklinden en az 24 ay sonra, graft versus host hastalığı olmayan ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanmayanlara)

 

3 ay ara ile 2 doz

Altta yatan hastalığı nedeni ile immünmodülatör (anti-TNF’ler gibi) tedavi kullanacak olan, daha önce suçiçeği geçirmemiş ya da suçiçeği aşısı uygulanmamış olan kişilere tedaviye başlanmadan önce

< 13 yaş

 

Tek doz

13 yaş

Bir ay arayla 2 doz

Solid organ transplantasyonu adayı olan, daha önce suçiçeği geçirmemiş ya da aşılanmamış kişilere (tercihen transplantasyondan 4 ay önce)

< 13 yaş*

Tek doz

13 yaş

Bir ay arayla 2 doz

*12 aydan küçük çocuklara 6 aydan büyük ise 1 doz uygulanır.