Risk Grubu Pnömokok Aşıları Uygulama Şeması

RİSK GRUBU PNÖMOKOK AŞILARI UYGULAMA ŞEMASI

 

Altta Yatan Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Pnömokok Aşılama Şeması:

Konjuge pnömokok aşısı (KPA) ve polisakkarit pnömokok (PPA23) aşılaması açısından yüksek risk altındaki kişiler şunlardır:

Kronik kalp hastalığı (özellikle siyanotik konjenital kalp hastalığı ve kardiyak yetmezlik), kronik akciğer hastalığı (astım hastaları dâhil), diabetes mellitus, BOS kaçağı, kohlear implant, orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik aspleni, HIV enfeksiyonu, kronik renal yetmezlik, nefrotik sendromu içeren immün sistemi baskılanmış kişiler, radyasyon terapisi ya da immunsupresif tedavi verilen hastalıklar, Hodgkin hastalığı ve malign kanserler lenfoma, lösemi, yaygın malignensi, solid organ transplantasyonu, konjenital ya da edinsel immun yetmezlikler, multiple miyelom, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı olan kişilerdir.

 

Yaş (ay)

Önceki Aşılanma Durumu1

Uygulama Şeması

0-11 ay

Aşısız

2.,4.,6. ve 12. ayda olmak üzere 4 doz KPA uygulanır.

(<2yaşta PPA-23 uygulanmaz)

12-23 ay

Aşısız

8’er hafta ara ile 3 doz KPA-13 aşısı uygulanır.

(<2yaşta PPA-23 uygulanmaz)

24-71 ay

En az 2 doz olmak üzere KPA13 ile yaşına göre tam aşılı ise

1 doz PPA23

Aşılanmamış ya da KPA7 ile 3 doz veya daha az aşılanmış olanlar. (Bu gruptakiler en fazla 1 doz KPA13 almış olsa bile)

8 hafta arayla iki doz KPA13, en az 8 hafta sonra PPA232

4 doz KPA7 ya da yaşına uygun tamamlanmış KPA7 uygulaması var,

1 doz KPA13 (KPA7 den en az 8 hafta sonra), en az 8 hafta sonra PPA232

72 ay-18 yaş3

 

KPA13 ve PPA23 almamış

1 doz KPA13, en az 8 hafta sonra PPA23

KPA13 almış, PPA23 almamış

Son KPA13’den en az 8 hafta sonra PPA23

PPA23almış, KPA13 almamış

Son PPA23’den en az 8 hafta sonra KPA13

19-64 yaş3

KPA13 ya da PPA23 almamış

1 doz KPA13, en az 8 hafta sonra PPA23

1 ya da daha fazla PPA23

PPA23 den en az 1 yıl sonra 1 doz KPA13

65 yaş ve üzeri

 

Daha önce PPA23 ve KPA 13 almamış

1 doz KPA13 en az 8 hafta sonra 1 doz PPA234

1 ya da daha fazla doz PPA23 almış

PPA23 den en az 1 yıl sonra 1 doz KPA13

65 yaşından önce, 1 ya da daha fazla doz PPA23 almış

1 doz PPA23 aldıysa

PPA23 den en az 1 yıl sonra KPA13,

KPA13’den en az 1 yıl sonra ve PPA23’den en az 5 yıl sonra olmak üzere 1 doz PPA23

2 doz veya fazla PPA23 yapılmış ise PPA23 den 1 yıl sonra KPA13

 

 

1Aşı durumu bilinmiyor ise hiç pnömokok aşısı ile aşılanmamış gibi değerlendirilmelidir.

2 PPA23 ile aşılanma hikâyesi yok ise uygulanır.

3Bu gruptaki kişilerde eşlik eden immun yetmezliği olmadığı durumda; kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diabetes mellitus, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı gibi, sadece PPA23 aşılaması yeterlidir. Ancak öncesinde KPA13 aşısı yapıldığında etkinliği artar. Bu durumda KPA13 sonrasında PPA23 en az 1 yıl aralıkla uygulanır.

4Bu gruptaki kişilerde eşlik eden immun yetmezliği olmadığı durumda; sadece kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diabetes mellitus, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı gibi bir durum var ise KPA13 sonrasında PPA23 en az 1 yıl aralıkla uygulanır.

 

PPA23

Pnömokok aşısı uygulanması gerekli olduğunda, ilk olarak KPA13 uygulanmalıdır.

PPA23 için ek doz (tekrar aşılaması) gerektiğinde, KPA13’den en az 8 hafta sonra (65 yaş ve üzeri sağlıklı bireylerde en az 1 yıl sonra) ve son PPA23’den en erken 5 yıl sonra olacak şekilde uygulanır. 8 haftalık aradan daha önce PPA23 uygulandı ise aşının etkinliğinden emin olunamayacağı için PPA23, KPA13 den 12 ay sonra bir kez daha uygulanır.

Tekrar Aşılaması:

Kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet dâhil metabolik hastalıklar, alkol ve madde bağımlıları, kronik karaciğer hastalıkları, siroz durumlarında PPA23 tek doz önerilir. Tekrar aşılamasına gerek yoktur.

24 ay-64 yaş grubunda olup orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik aspleni, konjenital ya da kazanılmış immun yetmezlikler; HIV enfeksiyonu; kronik renal yetmezlik, nefrotik sendrom, radyasyon terapisi yada immunsupresif ilaçlarla tedavi verilen hastalıklar, Hodgkin hastalığı ve malign kanserler, lenfoma, lösemi, yaygın malignensi, solid organ transplantasyonu, multiple miyelom hastalığı olan çocuklara, ilk dozdan 5 yıl sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar uygulanır. Kohlear implant uygulananlara da, ilk dozdan 5 yıl sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar uygulanır

BOS kaçağı gibi nedenlerle tekrarlayan menenjit (2 ve daha fazla) geçirenlere, menenjitin nedeni gösterilmiş ve kontrol altına alınmış veya düzeltilmiş ise, tekrar aşılama gerekli değildir, ancak herhangi bir neden gösterilememiş ise, risk devam ettiği için ilk dozdan 5 yıl sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar uygulanır

65 yaşında ya da daha sonra PPA23 ile aşılanmış kişiler için tekrar dozuna gerek yoktur.

 

 

Altta Yatan Kronik Hastalığı Olmayan Sağlıklı 65 Yaş ve Üzeri Kişiler için Pnömokok Aşılama Şeması:

 

65 yaş, öncesinde pnömokok aşısı uygulanmamış kişiler:

 

KPA13          →          PPA23

              ≥1 yıl sonra

 

65 yaş ve üzerinde PPA23 aşısı uygulanmış kişiler:

 

65 yaş, PPA23 aşısı           →          KPA13

                                     ≥1 yıl sonra

 

65 yaş öncesinde bir veya daha fazla PPA23 uygulanmış kişiler:

 

<65 yaş, PPA23 aşısı          →         KPA13        →       PPA23

                                     ≥1 yıl sonra             1 yıl sonra

                                                           

                                                                  5 yıl sonra

 

65 yaş öncesinde KPA13 uygulanmış ancak hiç PPA23 uygulanmamış kişiler:

 

            KPA13        →        PPA23

           ≥1 yıl sonra

 

 

65 yaş öncesinde KPA13 uygulanmış ve bir veya daha fazla doz PPA23 uygulanmış kişiler

 

           KPA13       →        PPA23         →       PPA23

           ≥1 yıl sonra            ≥5 yıl sonra

 

 

Hematopoetik Kök Hücre Alıcıları için KPA Aşılama Şeması:

Yaştan ve aşılanma durumundan bağımsız olarak hematopoetik kök hücre alıcıları aşağıdaki şekilde aşılanır; Transplantasyon sonrası 6. ayda başlamak üzere 2 şer ay arayla 3 doz KPA13 uygulanır. Transplantasyon sonrası 24. ayda graft versus host hastalığı olmayanlarda PPA23 aşısı uygulanır.

 

Kohlear İmplant Cerrahisi Planlanan Hastalar için Aşılama Şeması:

Rutin aşılama şeması yaşına uygun olarak tamamlanır. Ayrıca pnömokok aşıları ameliyattan en az 2 hafta önce tamamlanmalıdır. Pnömokok aşılaması risk grupları pnömokok aşılama şemasına göre uygulanır. Ameliyat öncesi aşılanmamış olanların aşılaması ameliyattan en erken 2 hafta sonra yapılmalıdır. 2 yaşından önce kohlear implant yapılmış olan çocuklara 2 yaşına geldiklerinde PPA23 yapılmalıdır.