Risk Grubu İnaktif Polio Aşısı (İPA) Uygulama Şeması

RİSK GRUBU İNAKTİF POLİO AŞISI (İPA) UYGULAMA ŞEMASI

 

Risk Grubu

Uygulama Şeması

Bağışıklık yetmezliği olan bireylere (OPA yerine)

Daha önceki aşılanma durumuna göre maksimum 3 doz

Bağışıklık yetmezliği olan bireylerle aynı evde yaşayan ve rutin OPA aşısı uygulanması önerilen bireylere (OPA yerine)

Daha önceki aşılanma durumuna göre maksimum 3 doz

Hematopoetik kök hücre nakli uygulaması sonrasında yaştan ve aşılanma durumundan bağımsız olarak

Nakil sonrası 6.ayda başlamak üzere 2 şer ay arayla 3 doz IPA ya da İPA içeren aşı uygulanır.