Risk Grubu Hemafilus İnfluenza Tip B Aşı Uygulaması

RİSK GRUBU HEMAFİLUS İNFLUENZA TİP B (Hib) AŞISI UYGULAMA ŞEMASI

 

Hib aşılaması için riskli gruplar şunlardır; Splenektomi/aspleni, orak hücreli anemi, BOS kaçağı, kök hücre nakli.

 

Hib aşısı ile tam aşılı olma durumu;

Hib aşılamasında tam aşılı olma durumu aşılamanın yapıldığı yaş grubuna bağlı olarak değişir;

 

< 7 ay için en az 4 hafta ara ile 3 doz,

7 – 11 ay en az 4 hafta ile 2 doz,

12 – 14 ay olanlar için 1 doz

aşı uygulanması primer aşılama olarak kabul edilir ve 15. ay ve sonrasında 1 doz rapel aşı uygulaması ile tam aşılı kabul edilir,

15. ay ve sonrasında yapılmış tek doz Hib aşısı varlığında tam aşılı kabul edilir.

 

Hib Eksik Aşılı Aşılaması

Yaş

Önceki Aşı durumu

Aşı Önerisi

< 7 ay

Aşısız

4 hafta ara 3 doz ve 15. ayda rapel doz

1 doz aşılı

4 hafta ara ile 2 doz ve 15. ayda rapel doz

2 doz aşılı

Son dozdan en erken 4 hafta sonra bir doz aşı ve 15. ayda rapel doz

7 -11 ay

Aşısız

4 hafta ara ile 2 doz aşı ve 15. ayda rapel doz

7 aydan önce 1 doz aşılı

4 hafta ara ile 2 doz aşı ve 15. ayda rapel doz

7 aydan önce 2 doz aşılı

Son dozdan en erken 4 hafta sonra 1 doz ve 15. ayda rapel doz

12 – 14 ay

Aşısız veya primer aşılaması eksik ise

1 doz aşı (en erken 4 hafta sonra) ve 15. ayda rapel doz (en erken 8 hafta sonra)

15 ay

Aşısız veya primer aşılaması eksik ise

1 doz aşı (daha önce aşı uygulanmış ise en erken 8 hafta sonra)

Risk grubunda yer alan çocuklarda tam aşılamanın hızla tamamlanması için rapel doz uygulaması 18. ay yerine 15. ayda uygulanır.

Risk grubunda olduğu bilinen bebeklerde aşı uygulaması 6. haftadan itibaren başlanabilir.