Anatomik Yada Fonksiyonel Asplenisi Bulunan Hstalara Yönelik Aşılama Şeması

 

ANATOMİK YA DA FONKSİYONEL ASPLENİSİ BULUNAN HASTALARA YÖNELİK AŞILAMA ŞEMASI

 

Aşı

Splenektomi öncesi

Splenektomi sonrası

Pnömokok Aşıları

 

Splenektomiden en az 2 hafta önce olmak üzere,

KPA aşısı ile daha önce aşılanmamış veya eksik aşılı ise, yaşına uygun olarak KPA13 aşısı ile aşılanır ve son KPA aşısından 8 hafta sonra PPA 23 uygulanır,

Daha önce yaşına uygun olarak KPA 7 ile aşılanmış ise, 1 doz KPA13 ve 8 hafta sonra PPA 23 uygulanır,

Daha önce yaşına uygun olarak KPA 13 ile aşılanmış ise, son KPA aşısından 8 hafta sonra 1 doz PPA23 uygulanır,

PPA23’den 5 yıl sonra PPA23’ün 2.dozu uygulanır.

 

 

 

Splenektomiden en erken 2 hafta sonra olmak üzere,

KPA aşısı ile daha önce aşılanmamış veya eksik aşılı ise, yaşına uygun olarak KPA13 aşısı ile aşılanır ve son KPA aşısından 8 hafta sonra, PPA 23 uygulanır,

Daha önce yaşına uygun olarak KPA 7 ile aşılanmış ise, 1 doz KPA13 ve 8 hafta sonra PPA 23 uygulanır,

Daha önce yaşına uygun olarak KPA 13 ile aşılanmış ise, son KPA aşısından 8 hafta sonra 1 doz PPA23 uygulanır,

PPA23’den 5 yıl sonra PPA23’ün 2.dozu uygulanır.

 

 

Hib Aşısı

Hib aşısı ile yaşına uygun olarak aşılanmışsa tek doz Hib aşısı uygulanır.

Meningokok Aşısı

6 ay bebeklerde, 2. 4. 6. aylarda ve 12 – 18. aylarda olmak üzere toplam 4 doz,

7-23 ay arasında en az 3 ay ara ile 2 doz, 2. doz 1 yaşından sonra olmak üzere,

24 ay - 18 yaş arasında 2 ay ara ile 2 doz,

2 ay-6 yaş arasında aşılananlara, 3 yıl sonra bir doz pekiştirme dozu uygulanmalıdır,

18-55 yaş grubunda, en az iki ay ara ile 2 doz olarak uygulanmalıdır.

7 yaş üzerinde aşılanmış olanlara 5 yıl sonra pekiştirme dozu

Riskin devam ettiği kişiler 5 yılda bir aşılanmalıdır.

 

İnfluenza Aşısı

Yıllık uygulanmalıdır.