Altta Yatan Hastalık Nedeniyle Meningokok Aşısı Uygulanması Önerilen Risk Grupları

ALTTA YATAN HASTALIK NEDENİYLE MENİNGOKOK AŞISI UYGULANMASI ÖNERİLEN RİSK GRUPLARI

 

  • Kompleman yetmezliği
  • Splenektomi planlananlar ve uygulananlar
  • Orak hücreli anemisi olanlar
  • Kronik inflamatuar hastalığı nedeni ile immünmodülatör tedavi kullananlar
  • BOS kaçağı olanlar
  • Eculizumab kullanımı